Entorn

La vall de Vallcàrquera, a la banda ponentina del massís del Montseny, és l'escenari natural que envolta la casa de colònies de la Rectoria. Es tracta d'un espai on el predomini forestal es trenca únicament al fons de vall, on espais oberts d'origen agrícola trenquen el continuu boscós.

Els alzinars i les pinedes de pi blanc són les forests predominants que entapissen la vall. Però també trobem pinedes de pi roig als fondals, i individus isolats de castanyers.

La Riereta és el nom local de la riera de Vallcàrquera, que tributa les seves aigües al riu Congost. El seu entorn és segurament l'espai de major interès de la vall, amb vernedes i avellanoses que segueixen el curs de l'aigua. La diversitat faunística de la Riereta ens indica que aquest curs d'aigua té un immillorable estat de conservació.

Entorn La casa de colònies Escola de Natura de Vallcàrquera
Entorn La casa de colònies Escola de Natura de Vallcàrquera
Entorn La casa de colònies Escola de Natura de Vallcàrquera
Entorn La casa de colònies Escola de Natura de Vallcàrquera